Welcome to Chinese Agricultural Science Bulletin,
Effect of Drought on Rice Quality
Wang Pingrong, Deng Xiaojian, Gao Xiaoling, Chen Jing, Wan Jia, Jiang Hua, Xu Zhengjun
Chinese Agricultural Science Bulletin . 2004, (6): 282 -282 .  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.0406282