Welcome to Chinese Agricultural Science Bulletin,
Special issue More...
2022 Vol.38 No.34 Published:05 December 2022
Effects of Different Sowing Amounts on Yield and Dry Matter Production and Transport of ‘Xinmai 296’
YIN Xundong, LV Guangde, MOU Qiuhuan, MI Yong, YIN Fuwei, LI Ning, QIAN Zhaoguo, WU Ke
2022, 38 (34):  1-7.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2021-1220
Abstract + ( 46 )   HTML ( 6 )   PDF ( 1254KB )   ( 18 )
Effects of Long-term Straw Returning on Organic Carbon and Carbon Pool Management Index in Dryland Maize Soil
HU Xuechun, XIE Wenyan, MA Xiaonan, ZHOU Huaiping, YANG Zhenxing, LIU Zhiping
2022, 38 (34):  8-13.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2021-1181
Abstract + ( 38 )   HTML ( 4 )   PDF ( 1449KB )   ( 13 )
Analysis and Comprehensive Evaluation of Main Traits of Soybean in Inner Mongolia from 2002 to 2021
YU Zhonghao, ZHOU Wei, LI Zhigang, LI Ziwen, JIA Juanxia, ZHOU Yaxing
2022, 38 (34):  14-21.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0022
Abstract + ( 36 )   HTML ( 2 )   PDF ( 1418KB )   ( 4 )
Effects of Phosphorus Fertilizer Rate on Photosynthetic Characteristics and Dry Matter Accumulation of Rapeseed in Coastal Saline Soil
ZHANG Baohan, LIU Jingyi, YOU Jingjing, ZUO Qingsong
2022, 38 (34):  22-26.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2021-1200
Abstract + ( 22 )   HTML ( 2 )   PDF ( 1362KB )   ( 1 )
Habitat Investigation and Identification of Three Wild Edible Fungi in Dongting Lake Area
WU Fang, FENG Liguo, JIANG Xingjian, SHI Yuelong, WANG Chunhui, HUANG Xiaohui, YU Chuquan
2022, 38 (34):  27-32.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0165
Abstract + ( 25 )   HTML ( 0 )   PDF ( 2455KB )   ( 2 )
Preliminary Study on the Bag Material Cultivation Techniques of Poria cocos
WANG Yinan, WANG Jibin, ZHOU Fei, WANG Wenzhi, ZHANG Jinping, FANG Hong
2022, 38 (34):  33-38.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0552
Abstract + ( 24 )   HTML ( 0 )   PDF ( 1331KB )   ( 0 )
Effects of Low Light on Plant Growth and Fruit Development of Watermelon
GAO Wenrui, SUN Yanjun, HAN Bing, LI Decui, FEI Cong, WANG Xiansheng, XU Gang
2022, 38 (34):  39-45.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0207
Abstract + ( 19 )   HTML ( 2 )   PDF ( 1418KB )   ( 0 )
Effect of Abscisic Acid on Cadmium Accumulation of Grape Seedlings
HAN Jiaxi, FAN Zhonghan, DONG Yixia, LV Xinrui, LI Hongchun, CHEN Qinghua, LI Honghao, LIN Lijin, HU Rongping
2022, 38 (34):  46-51.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2021-0764
Abstract + ( 24 )   HTML ( 2 )   PDF ( 1315KB )   ( 1 )
Nutrition and Fertilizer Efficient Utilization Technology of Cut Chrysanthemum: Research Progress
YANG Kexin, ZHAO Xin, GE Hong, YANG Shuhua, JIA Ruidong, KOU Yaping
2022, 38 (34):  52-58.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2021-1206
Abstract + ( 10 )   HTML ( 0 )   PDF ( 1154KB )   ( 1 )
Evaluation on the Suitability of Urban Parks and Green Spaces for Leisure and Recreation from the Perspective of Health: Taking Hangzhou Chengbei Sports Park as an Example
MENG Wei, ZHANG Jianguo
2022, 38 (34):  59-67.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2021-1009
Abstract + ( 15 )   HTML ( 0 )   PDF ( 1735KB )   ( 3 )
Research on Health Benefits of Community Gardens at Home and Abroad: A Review
YAN Yue, JIN Hexian, WANG Lixian
2022, 38 (34):  68-75.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2021-1210
Abstract + ( 15 )   HTML ( 2 )   PDF ( 1456KB )   ( 1 )
Specificity Evaluation of Local Tea Germplasm Resources in Yunnan
SHANG Weiqiong, DUAN Zhifen, DENG Shaochun, SUN Chengmian, YANG Yijian, LI Jinlong, XIA Rui, LIU Benying
2022, 38 (34):  76-81.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2020-0439
Abstract + ( 22 )   HTML ( 1 )   PDF ( 1341KB )   ( 0 )
Impact of Microbial Agent Broadcast Application on Microbial Community Structure of Saline-alkali Soil in Shizuishan of Ningxia
SHA Yuexia, HUANG Zeyang, WEI Zhaoqing
2022, 38 (34):  82-90.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2021-1189
Abstract + ( 24 )   HTML ( 1 )   PDF ( 1824KB )   ( 4 )
Effects of Different Amendments on Saline-alkali Soil Improvement and Cotton Growth in Xinjiang
ZHOU Xianlin, QIN Qin, MENG Yongming, WANG Long, HU Chengcheng, ZHU Haiyong, LAI Bo
2022, 38 (34):  91-96.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2021-1180
Abstract + ( 31 )   HTML ( 0 )   PDF ( 1423KB )   ( 4 )
The Mechanism of Soil Nitrogen Mineralization: Research Progress
XU Lingqing, LI Jiajia, CHANG Xiao, ZHANG Yunlong, LIU Dali
2022, 38 (34):  97-101.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0587
Abstract + ( 32 )   HTML ( 1 )   PDF ( 1234KB )   ( 5 )
Agrometeorological Indexes and Climate Quality Evaluation of Sugar Content of Wallace Melon
YU Liangliang, KONG Deyin, GAO Peide, BAO Jiajing, KONG Mingchuan
2022, 38 (34):  102-106.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0172
Abstract + ( 30 )   HTML ( 1 )   PDF ( 1320KB )   ( 4 )
Tolerance of Sugarcane Germplasm to Sugarcane Thrips
LUO Zhiming, QIN Wei, YIN Jiong, LI Yinhu, ZHANG Rongyue, LI Jun
2022, 38 (34):  107-112.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2021-1064
Abstract + ( 26 )   HTML ( 1 )   PDF ( 1343KB )   ( 4 )
Effects of Two Types of Foliar Fertilizers on Cucumber-Thrips
HAN Yajing, WANG Xinyu, LI Jiayue, HUANG Qunyi, WANG Hanting, YE Lefu, FU Xue
2022, 38 (34):  113-119.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0329
Abstract + ( 17 )   HTML ( 0 )   PDF ( 1351KB )   ( 5 )
Effect of South Schisandra chinensis Ester B-Nisin-KGM Compound Coating Agent on Fresh Meat Preservation
ZHANG Junwei, ZHANG Xiaohu, XU Yucong
2022, 38 (34):  120-129.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2021-0641
Abstract + ( 21 )   HTML ( 0 )   PDF ( 1959KB )   ( 1 )
Packing and Edibility Characteristics Evaluation of 80 Grape Cultivars’ Leaves
ZHANG Wen, Maynol Garmali, LI Heping, WANG Min, HAN Shou’an, XIE Hui, Mahmood Turup, ZHOU Xuewei, Aiermaike Caik Aaasimu, PAN Mingqi
2022, 38 (34):  130-137.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0004
Abstract + ( 19 )   HTML ( 0 )   PDF ( 1505KB )   ( 0 )
Multiple Weight Prediction Methods Based on Kumquat Image
LIU Xian, YANG Hang, LI Jianxiang, YU Jianqian
2022, 38 (34):  138-143.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0377
Abstract + ( 24 )   HTML ( 2 )   PDF ( 2074KB )   ( 1 )
Current Status of Research on Major Plant Epidemic Based on Bibliometrics and Patentometrics
WANG Yan, XU Meimei, SHAN Lianhui, GOU Huan, TONG Yujia, AN Xinying
2022, 38 (34):  144-154.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2021-1203
Abstract + ( 12 )   HTML ( 2 )   PDF ( 2021KB )   ( 0 )
Advances in Scientific Research on Andrographis paniculata
SUN Mingyang, XU Shiqiang, ZHANG Wenting, GU Yan, MEI Yu, LI Jingyu, ZHOU Fang, WANG Jihua
2022, 38 (34):  155-164.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2021-1204
Abstract + ( 18 )   HTML ( 2 )   PDF ( 2152KB )   ( 1 )