Welcome to Chinese Agricultural Science Bulletin,
Special issue More...
2023 Vol.39 No.28 Published:05 October 2023
Construction of Compound Ecological Forest Network in Main Grain Producing Areas of Plain
CHEN Benxue, GOU Rongxin, WU Ruining, LI Yanbing
2023, 39 (28):  1-6.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0774
Abstract + ( 37 )   HTML ( 1 )   PDF ( 1944KB )   ( 11 )
Establishment of Tissue Culture System of Acer truncatum× A. platanoides ‘Warrenred’
JIANG Shulei, BAI Xiaoxia, LIU Ya, ZHAO Xingxing, ZHENG Shuhai, CHEN Xia
2023, 39 (28):  7-11.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0784
Abstract + ( 33 )   HTML ( 0 )   PDF ( 1284KB )   ( 4 )
Study on Cutting and Grafting Propagation Technology of Camellia mingii
YANG Zhuoying, ZHANG Xing, WEI Xiaojuan, WU Siyu, LIANG Xiaojing
2023, 39 (28):  12-16.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0811
Abstract + ( 25 )   HTML ( 1 )   PDF ( 1445KB )   ( 4 )
Effects of Substrate and Growth Regulator on Softwood Cutting of Viburnum brachybotryum
ZHANG Xiaoqin, LI Na, XU Hui, WANG Jianqiang, NIE Chaoren, WANG Caiyun
2023, 39 (28):  17-23.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0577
Abstract + ( 30 )   HTML ( 0 )   PDF ( 1419KB )   ( 2 )
Diversity Analysis of Fruit Colour in Pepper Germplasm Resources
SONG Zhao, CHEN Xiao, CHANG Jingjing, LI Jing, CAO Jian, HE Yuzhi, ZHANG Baige
2023, 39 (28):  24-32.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0763
Abstract + ( 20 )   HTML ( 0 )   PDF ( 1629KB )   ( 2 )
Effects of Culture Modes on Metabolites of Medicinal Components in Oenanthe javanica Leaves
XU Jun, DONG Ying, ZHU Hua, CUI Jinteng, ZHANG Rong
2023, 39 (28):  33-39.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0766
Abstract + ( 26 )   HTML ( 1 )   PDF ( 2282KB )   ( 2 )
Effect of Different Type of Potassium Fertilizer on Yield, Quality and Nutrient Uptake of Seed Lotus
LI Jun, TANG Jiping, YANG Liangbo, LIU Dongbi, ZHANG Zhiyi, ZHENG Xingwen, JIE Zhihui, ZOU Dongwang, XU Jinxing, CHENG Zizhen, NI Chengfan, ZHU Dandan
2023, 39 (28):  40-47.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0776
Abstract + ( 23 )   HTML ( 2 )   PDF ( 1321KB )   ( 0 )
The Alleviating Effect of Microbial Fertilizer on Watermelon Continuous Cropping Obstacles
ZHU Shijun, WANG Lili, JIN Shuquan, WANG Feng, ZHOU Jinbo, LU Xiaohong
2023, 39 (28):  48-53.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0768
Abstract + ( 26 )   HTML ( 0 )   PDF ( 1323KB )   ( 5 )
Selection of Excellent Rock Garden Plants in Northern China
ZHANG Hui, JIANG Jingwan, ZHANG Yuxiao, LIN Hao, XU Yuqing, CUI Yulian, MA Teng, WU Fei
2023, 39 (28):  54-61.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0801
Abstract + ( 12 )   HTML ( 1 )   PDF ( 3258KB )   ( 0 )
Analysis of Soil Nutrient Changes and Ecological Stoichiometry Under Different Land Use Types
LI Xuemei, SHU Yingge
2023, 39 (28):  62-69.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0827
Abstract + ( 13 )   HTML ( 1 )   PDF ( 1348KB )   ( 0 )
Analysis of Nitrate Nitrogen Status in Soil of Protected Vegetable Fields in Xi’an
SUN Xijun, LV Shuang, REN Yuanyuan, GAO Ying, ZHANG Rong
2023, 39 (28):  70-74.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0257
Abstract + ( 26 )   HTML ( 0 )   PDF ( 1356KB )   ( 2 )
Analysis of Dry and Wet Climate Change Characteristics and Main Influencing Factors in Main Grain Producing Areas of Tibet from 1980 to 2021
ZHUJIE Sangbu, ZHANG Cunjie, ZHAXI Puchi, BAIMA Deji, NIMA Lamu, PINGCUO Ciwang
2023, 39 (28):  75-82.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0813
Abstract + ( 28 )   HTML ( 1 )   PDF ( 3971KB )   ( 5 )
Effect of Meteorological Factors on Growth and Yield of Yingshan Tea
JU Yingqin, CHEN Cheng, CHENG Dingfang, ZHANG Yi, LI Cheng, HU Haiying
2023, 39 (28):  83-91.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0782
Abstract + ( 28 )   HTML ( 3 )   PDF ( 1416KB )   ( 1 )
Molecular Identification of Tomato Mosaic Virus and Tomato Chlorosis Virus in Guangxi
LI Zhanbiao, MO Cuiping, CHEN Jinqing, QIN Bixia, CUI Lixian, XIE Huiting, JIANG Yaqin, TANG Yafei, CAI Jianhe
2023, 39 (28):  92-98.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0787
Abstract + ( 29 )   HTML ( 0 )   PDF ( 1445KB )   ( 1 )
Identification and Biological Characteristics Analysis of the Pathogen Causing Root Rot Disease in Annona squamosa and Fungicides Screening
KUANG Ruibin, YANG Min, ZHOU Chenping, WU Xiaming, WEI Yuerong
2023, 39 (28):  99-106.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0345
Abstract + ( 26 )   HTML ( 1 )   PDF ( 2320KB )   ( 4 )
Biological Characteristics of Gerbera Root Rot Pathogen and Field Screening of Efficient Fungicides in Sanming of Fujian Province
CHEN Wenle
2023, 39 (28):  107-111.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0273
Abstract + ( 28 )   HTML ( 0 )   PDF ( 1419KB )   ( 4 )
Community Structure and Dynamic of Solenopsis invicta in Central Yunnan Province
ZHANG Hongmei, WANG Yan, YIN Yanqiong, ZHAO Xueqing, LI Xiangyong, LIU Ying, CHEN Aidong, CHEN Fushou
2023, 39 (28):  112-118.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0328
Abstract + ( 16 )   HTML ( 1 )   PDF ( 1472KB )   ( 0 )
Study on Determination Method of Pigment Content of Pear Peel
WU Yueju, ZHANG Xiaojie, JIA Zhuolong, ZHOU Yixin, HUANG Ping, WANG Xiaoming, PENG Jianying
2023, 39 (28):  119-125.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0786
Abstract + ( 20 )   HTML ( 1 )   PDF ( 1398KB )   ( 0 )
Determination of Effective Components of Gardenia jasminenoides
HU Yao, LEI Xingyu, LI Honggao, ZHANG Yuelong, LI Lihui
2023, 39 (28):  126-130.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0788
Abstract + ( 19 )   HTML ( 0 )   PDF ( 1219KB )   ( 0 )
Preservation Effects of Spermidine and Spermine on Postharvest Cherry ‘Crystal’
ZHANG Qing, SONG Ruoxuan, HOU Jiajing, HAO Xulei, DONG Guoxin, QIAO Xuqiang
2023, 39 (28):  131-136.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0792
Abstract + ( 23 )   HTML ( 0 )   PDF ( 1394KB )   ( 0 )
Monitoring of Powdery Mildew in Winter Wheat Based on HJ Satellite
ZHUANG Dongying, YIN Ming, GENG Anhong, LI Weiguo, CUI Bibo
2023, 39 (28):  137-141.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0738
Abstract + ( 18 )   HTML ( 1 )   PDF ( 1622KB )   ( 0 )
Analysis of the Research Situation of Ancient Trees at Home and Abroad from 2012 to 2021:Based on CiteSpace and VOSviewer
YE Chunlei, MA Xiaoyan, LIU Zixuan, CHENG Guanhua
2023, 39 (28):  142-150.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0806
Abstract + ( 13 )   HTML ( 1 )   PDF ( 2841KB )   ( 0 )
Molecular Evolution and Functional Analysis of Histone H2 from Pinctada fucata martensii
ZHANG Ming, YANG Shuai, CAO Yanfei, LU Xiaowen, JIAO Yu
2023, 39 (28):  151-157.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0812
Abstract + ( 15 )   HTML ( 1 )   PDF ( 3264KB )   ( 2 )
Microflora Characteristics of Integrated Rice-Crayfish Farming System in Spring
SHAN Jinfeng, WANG Feifei, WANG Xinhai
2023, 39 (28):  158-164.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0817
Abstract + ( 16 )   HTML ( 1 )   PDF ( 1422KB )   ( 2 )