Please wait a minute...
欢迎访问《中国农学通报》,

本期目录

 • 2020年 第36卷 第16期 刊出日期:2020-06-05
  农学·农业基础科学
  拔节期氮肥运筹对不同滴灌量下冬小麦光合特性及产量的影响
  张永强, 张璐, 陈传信, 赛力汗·赛, 薛丽华, 陈兴武, 雷钧杰
  2020, 36 (16):  1-6.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb19020063
  摘要 + ( 372)   HTML ( 15 )   PDF ( 1349KB ) ( 110 )  
  氮磷钾肥优化配施对冬小麦产量与养分吸收利用的影响
  尹焕丽, 郭娅, 常凤, 王丹丹, 李岚涛, 王宜伦
  2020, 36 (16):  7-12.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb20191100847
  摘要 + ( 282)   HTML ( 11 )   PDF ( 1283KB ) ( 374 )  
  不同覆盖方式对土壤温湿度及烟草生长发育的影响
  郑梅迎, 张继光, 程森, 朱启法, 薛琳, 黄仲江, 董玉兵, 王生才, 肖艳松, 蔡宪杰
  2020, 36 (16):  13-21.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb19040046
  摘要 + ( 340)   HTML ( 10 )   PDF ( 1454KB ) ( 76 )  
  化肥有机替代对烤烟产质量、土壤理化性质及酶活性的影响
  卢钰升, 顾文杰, 李集勤, 杨少海, 刘兰, 李淑玲, 石超宏, 黎婉玲, 吴杭涛
  2020, 36 (16):  22-27.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb19040052
  摘要 + ( 353)   HTML ( 7 )   PDF ( 1262KB ) ( 131 )  
  生物科学
  BvM14-GAI基因的克隆及亚细胞定位
  马春泉, 孙培琳, 李海英
  2020, 36 (16):  28-33.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb20191200907
  摘要 + ( 515)   HTML ( 9 )   PDF ( 1876KB ) ( 60 )  
  具有抗肿瘤和抗菌活性的长效改性蜂毒肽(GPG)设计及其生物活性评价
  叶若柏, 吴珍红, 缪晓青
  2020, 36 (16):  34-41.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb20200200116
  摘要 + ( 358)   HTML ( 4 )   PDF ( 1566KB ) ( 196 )  
  林学·园艺·园林
  鄂东大别山区油茶经济性状模糊综合评价
  姜德志, 程军勇, 杜洋文, 殷兴东
  2020, 36 (16):  42-48.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb20190400057
  摘要 + ( 306)   HTML ( 4 )   PDF ( 1281KB ) ( 59 )  
  氯离子和盐基阳离子对蔬菜种子萌发及其幼苗生长的影响
  邓晓, 武春媛, 杨桂生, 吴永梅, 李勤奋
  2020, 36 (16):  49-54.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb20190400006
  摘要 + ( 371)   HTML ( 4 )   PDF ( 1176KB ) ( 62 )  
  混合盐胁迫对马蔺幼苗根系构型及生长量的影响
  袁泽斌, 牟昌红, 欧阳秀琴, 王波, 孙向丽
  2020, 36 (16):  55-60.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb20190500198
  摘要 + ( 251)   HTML ( 4 )   PDF ( 1297KB ) ( 55 )  
  不同施肥处理对‘金叶’锦带生理特性的影响
  崔纪平
  2020, 36 (16):  61-66.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb19040020
  摘要 + ( 279)   HTML ( 5 )   PDF ( 1252KB ) ( 61 )  
  大花绣球‘无尽夏’组培苗叶片再生植株的研究
  孙晓波, 苏家乐, 陈双双, 梁丽建, 邓衍明
  2020, 36 (16):  67-72.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb20190400010
  摘要 + ( 477)   HTML ( 5 )   PDF ( 1307KB ) ( 148 )  
  4个国外接骨木属种质资源引种与生物学特性研究
  丁鑫, 郭巍, 沈希辉, 程建明, 孙萌
  2020, 36 (16):  73-78.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb20191200935
  摘要 + ( 325)   HTML ( 4 )   PDF ( 1265KB ) ( 42 )  
  有机肥对粉葛营养元素和产量品质的影响
  何明慧, 杨远宁, 王艳, 王学礼, 潘国飞, 欧昆鹏
  2020, 36 (16):  79-83.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb20200200105
  摘要 + ( 291)   HTML ( 5 )   PDF ( 1325KB ) ( 83 )  
  基于AHP法的主题创意农园综合评价与实证研究——以苏南12个主题创意农园为例
  王茜, 姜卫兵, 魏家星, 韩键
  2020, 36 (16):  84-90.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb20190400020
  摘要 + ( 431)   HTML ( 7 )   PDF ( 2429KB ) ( 46 )  
  资源·环境·生态·土壤·气象
  添加生物炭对设施菜田土壤氮迁移的影响
  王耀, 张蕾, 焦晓光, 陈一民, 隋跃宇
  2020, 36 (16):  91-95.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb20191000782
  摘要 + ( 241)   HTML ( 4 )   PDF ( 1308KB ) ( 83 )  
  覆盖生态木屑对城市公园土壤温湿度的影响
  侯世星, 李维, 孙玉红, 胡娜, 温俊宝
  2020, 36 (16):  96-100.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb19020067
  摘要 + ( 395)   HTML ( 4 )   PDF ( 1201KB ) ( 145 )  
  基于GIS的吉林省霜冻灾害风险评估及区划
  邱译萱, 胡轶鑫, 张婷, 王丽伟, 李宇凡
  2020, 36 (16):  101-107.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb19020078
  摘要 + ( 345)   HTML ( 5 )   PDF ( 1867KB ) ( 215 )  
  河南省2018年1月3—4日暴雪天气的诊断分析与数值模拟
  董俊玲, 刘超, 孟寒冬
  2020, 36 (16):  108-114.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb19020065
  摘要 + ( 318)   HTML ( 3 )   PDF ( 2664KB ) ( 103 )  
  植物保护·农药
  鄂西南地区24个水稻品种稻瘟病发病比较
  韩豪杰, 韩旭晨, 谭艳平, 刘学群, 刘新琼, 徐鑫, 李开, 王春台
  2020, 36 (16):  115-119.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb20200100036
  摘要 + ( 282)   HTML ( 7 )   PDF ( 1166KB ) ( 92 )  
  棉隆土壤消毒对高山甘蓝根肿病土壤细菌群落结构的影响
  胡洪涛, 朱志刚, 焦忠久, 闵勇, 邱正明
  2020, 36 (16):  120-127.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb19030071
  摘要 + ( 319)   HTML ( 4 )   PDF ( 1240KB ) ( 55 )  
  探究姜和大蒜粗提取液对甘蓝枯萎病菌的抑制作用
  王一凡, 鲁韵, 李二峰
  2020, 36 (16):  128-134.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb20190400033
  摘要 + ( 469)   HTML ( 5 )   PDF ( 2366KB ) ( 74 )  
  复合生防菌剂防控香蕉枯萎病发生的效果探讨
  孙杰, 马凤娟, 解开治, 徐培智, 顾文杰, 卢钰升, 李夏, 孙丽丽
  2020, 36 (16):  135-142.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb19040058
  摘要 + ( 311)   HTML ( 2 )   PDF ( 1477KB ) ( 71 )  
  工程·机械·水利·装备
  应用STM32系统设计基于物联网的农业小气候观测传感器
  安学武
  2020, 36 (16):  143-148.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb19030006
  摘要 + ( 499)   HTML ( 6 )   PDF ( 1540KB ) ( 41 )  
  农业信息·科技教育
  计算机视觉技术在水稻氮素营养诊断中应用的研究进展
  杨红云, 罗建军, 万颖, 孙爱珍
  2020, 36 (16):  149-155.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb20191100832
  摘要 + ( 411)   HTML ( 2 )   PDF ( 1340KB ) ( 65 )  
  专业机构项目管理“放管服”的措施与思考——以农业农村部科技发展中心为例
  钟大森, 张昭, 许宁, 张凯
  2020, 36 (16):  156-159.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb19020069
  摘要 + ( 537)   HTML ( 7 )   PDF ( 1120KB ) ( 274 )  
  乡村振兴
  贵州省食用菌产业现状与可持续性发展分析
  李银凤, 刘晓柱
  2020, 36 (16):  160-164.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb19030101
  摘要 + ( 890)   HTML ( 41 )   PDF ( 1026KB ) ( 338 )