Loading...
Welcome to Chinese Agricultural Science Bulletin,

Current issue

 • 2016 Vol.32 No.34 Published:15 December 2016
  Sabina chinensis: Blocking Effect on Atmospheric Particulates
  Yan Guoxin,Zhang Dequan,Zou Yuqi,,Liu Jiakai and Zhang Zhenming
  2016, 32 (34):  1-6.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb16030212
  Abstract + ( 981 )   PDF ( 945KB )   ( 416 )
  Microbial Fertilizer: Effect on Growth and Nutrient Status of Cinnamomum japonicum var. chenii and Machilus thunbergii
  Wang Guoming,Zhao Ying,Wang Meiqin,Zhang Ling and Qiu Haisheng
  2016, 32 (34):  7-14.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb16050050
  Abstract + ( 1238 )   PDF ( 887KB )   ( 424 )
  The Relationship Between Cultivation Density and Growth and Quality of Sapium sebiferum and Sapindus Container-grown Seedling
  Zheng Jian,Ma Xiaohua,Liao Liang,Chen Qiuxia,Qian Renjuan and Zhang Xule
  2016, 32 (34):  15-20.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb16060041
  Abstract + ( 956 )   PDF ( 664KB )   ( 393 )
  Research Progress of Messerschmidia sibirica Linn.
  Wang Defang and Zheng Zhiyong
  2016, 32 (34):  21-24.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb16040080
  Abstract + ( 1246 )   PDF ( 558KB )   ( 511 )
  Effects of Different Seedling Modes on Tobacco Growth, Yield and Quality of Flue-cured Tobacco
  Yang Longfei,Wang Peng,Li Wenqing,Liu Guoqing and Zhang Kunpeng
  2016, 32 (34):  25-29.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb16070131
  Abstract + ( 954 )   PDF ( 482KB )   ( 445 )
  Effects of Number and Period of Removing the Field Inapplicability and Fresh Leafon Chemical Components of Upper Flue-cured Tobacco
  Zou Kai,Yu Qingtao,Deng Xiaohua,Zhang Guangli,Yang Xiangkui,Zeng Yu,Liu Congcong and Lei Tianyi
  2016, 32 (34):  30-34.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb15070058
  Abstract + ( 955 )   PDF ( 555KB )   ( 367 )
  Breeding and Characteristics of a New Burley Variety ‘Eyan 215’
  Huang Wenchangl,Wang Yil,Cheng Junqi,Lin Guopin,Wu Chenglinl,Cao Jinglin,Li Xihong,Wang Rui,Wu Kesong,Gao Aifei,Zhang Junjie,Li Yapei,Ma Yanjun,Liu Shenggao and 刘放
  2016, 32 (34):  35-41.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb16050111
  Abstract + ( 921 )   PDF ( 543KB )   ( 339 )
  Correlation of Color Parameters and Anthocyanin Contents of Purple Lettuce
  2016, 32 (34):  42-48.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb16030170
  Abstract + ( 746 )   PDF ( 533KB )   ( 376 )
  In vitro Culture Technique for Rapid Propagation of Lateral Bud of Lycopersicon esculentum‘Xiariyangguang’
  Lai Chengchun,Pan Hong,Fan Lihua,Xie Honggen and Huang Xiangui
  2016, 32 (34):  49-53.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb16030208
  Abstract + ( 1008 )   PDF ( 664KB )   ( 488 )
  Genetic Analysis of Leaf Stalk-stem Angle Using Mixture Model of Major Gene Plus Polygene in Cucumis melo L.
  Xiong Jiangling,Zhao Guangwei,Xu Zhihong,He Yuhua,Kong Weihu,Zhang Jian and Xu Yongyang
  2016, 32 (34):  55-61.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb16080043
  Abstract + ( 683 )   PDF ( 614KB )   ( 425 )
  Comprehensive Traits of Improved Variety of Mango in Yunnan: Comparison and Analysis
  Zhang Cuixian,Zhang Faming,Xie Dehong,Chen Yufu,Bai Tianqi,Zhang Huiyun,Yang Yang and Ni Zhangguang
  2016, 32 (34):  62-67.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb16040177
  Abstract + ( 787 )   PDF ( 514KB )   ( 394 )
  Endogenous Hormone Change in Wax Apple Leaves During Forcing Culture
  Zhang Xijuan,Xu Ling,Yu Dong,Chen Zhifeng,Zhang Limei,Wei Xiuqing and Xu Jiahui
  2016, 32 (34):  67-70.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb16050032
  Abstract + ( 995 )   PDF ( 576KB )   ( 479 )
  Cloning and Expression Analysis of Phytoene Desaturase Gene in Anthurium andraeanum.
  Cui Jinteng,Tian Na,Zhang Kezhong and Feng Yaru
  2016, 32 (34):  72-79.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb16060139
  Abstract + ( 747 )   PDF ( 1628KB )   ( 427 )
  Effects of Different Treatments on Nymphoides indica Seed Germination
  Chao Xiongxiong and Sun Yan
  2016, 32 (34):  80-84.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb16090119
  Abstract + ( 748 )   PDF ( 1322KB )   ( 368 )
  Key Techniques for Rapid Propagation of Haworthia cooperi var. pilfera of Liliaceae
  Guo Shenghu,Zhu Yongxing and Guan Yajing
  2016, 32 (34):  85-89.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb16080130
  Abstract + ( 1289 )   PDF ( 697KB )   ( 1083 )
  Determination on Metallic Elements from Different Organs in Pyrostegia venusta (Ker-Gawl.) Miers. by Flame Atomic Absorption Spectrometry
  Liu Qiaofeng,Zhang Yuxi,Cai Yingqing,Chen Hongbin and Dai Chongjie
  2016, 32 (34):  90-96.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb16080016
  Abstract + ( 651 )   PDF ( 564KB )   ( 375 )
  Effect of Phosphorus Stress on Growth and Dry Matter Accumulation of Panax notoginseng
  Wei Meili,Xiang Guilin,Huang Tianwei,Wei Fugang,Liu Yunzhi and Chen Zhongjian
  2016, 32 (34):  97-102.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb16050059
  Abstract + ( 684 )   PDF ( 815KB )   ( 423 )
  Effects of the Ultra dry treatment on the physiological and biochemical characteristicsof the Platycodon grandiflorum seeds
  2016, 32 (34):  103-107.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb16080004
  Abstract + ( 600 )   PDF ( 747KB )   ( 434 )
  Laboratory Evaluation Method of Walnut Canker Pathogenicity
  Yin Yongxiang,Liu Yingmin,,Ma Rong,Zhao Li,He Meiru and Cai Guifang
  2016, 32 (34):  108-112.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb16060064
  Abstract + ( 718 )   PDF ( 577KB )   ( 331 )
  Physiological Factors Involved in Resistance of Strawberry Cultivar ‘Jingyu’ to Anthracnose
  2016, 32 (34):  113-118.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb16060025
  Abstract + ( 702 )   PDF ( 505KB )   ( 428 )
  Establishment and Optimization of SCoT-PCR System in Sugarbeet
  Liu Naixin,Guo Chenchen,Sun Yanhong,Yu Hongying,Ma Longbiao and Wu Zedong
  2016, 32 (34):  119-122.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb16080126
  Abstract + ( 822 )   PDF ( 668KB )   ( 359 )
  Correlation of Microspore Development Period and Flower Morphological Characteristics of Broccoli
  Yuan Jianmin,Mu Wanfu,Yang Long,Li Yirong,Dan Zhong,Su Yinling,Ma Jixian and Yang Zixiang
  2016, 32 (34):  123-128.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb16040132
  Abstract + ( 748 )   PDF ( 868KB )   ( 384 )
  Karyotype Analysis of Five New Lilium Asiatic Cultivars
  Zhang Jingwen,Cui Jinteng and Zhang Kezhong
  2016, 32 (34):  129-134.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb16080058
  Abstract + ( 945 )   PDF ( 867KB )   ( 551 )
  Genetic Relationship Analysis of 95 Accessions of Squash Germplasms by SSR Markers
  Wang Rui,Wu Tingquan,Zhong Yujuan and Huang Hexun
  2016, 32 (34):  135-142.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb16050153
  Abstract + ( 724 )   PDF ( 670KB )   ( 460 )
  Genetic Diversity of 21 Kinds of Grape Germplasm Resources by SSR Markers
  Liu Wei,Wang Yunyun,Zhao Wujuan,Zhao Xuehui and Dong Zhigang
  2016, 32 (34):  143-148.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb16050088
  Abstract + ( 591 )   PDF ( 484KB )   ( 425 )
  Climate Quality Certification of Navel Orange in Southern Jiangxi
  Zhang Zhiyong,Liao Fang,Li Xiushan and Xie Yuanyu
  2016, 32 (34):  149-152.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb16080052
  Abstract + ( 1052 )   PDF ( 557KB )   ( 670 )
  Environmental and Meteorological Conditions and Effect of Emergency Emission Reduction in South Hebei
  Zhang Jun and Song Xiaohui
  2016, 32 (34):  153-158.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb16060068
  Abstract + ( 701 )   PDF ( 932KB )   ( 389 )
  Temperature Variation Characteristics in Qaidam Basin in Recent 35 Years
  Shen Ju,Zhang Caiyue,Liu Jinqing and Ma Yan
  2016, 32 (34):  159-165.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb16080116
  Abstract + ( 667 )   PDF ( 763KB )   ( 449 )
  Runoff in Source Region of the Yangtze River in Recent 60 Years: Variation Characteristics and Trend Analysis
  Su Zhonghai and Chen Weizhong
  2016, 32 (34):  166-171.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb16090052
  Abstract + ( 1372 )   PDF ( 850KB )   ( 647 )
  BOPP Package at Room Temperature and Ethylene Absorbent: Effect on Dwarf Banana Storage
  Xiao Weiqiang,Xu Linbing,Dai Hongfen,Huang Bingzhi and Yang Hu
  2016, 32 (34):  172-179.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb16050011
  Abstract + ( 801 )   PDF ( 816KB )   ( 574 )
  Research Progress of Banana Products Processing Technology
  Hong Jiamin,He Yansen,Zheng Feiyan,Zheng Yunyun and Zhang Shuai
  2016, 32 (34):  180-186.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb16010144
  Abstract + ( 813 )   PDF ( 588KB )   ( 728 )
  Determination of Organic Acids in Wampee [Clausena lansium (Lour.) Skeels] Fruits by High Performance Liquid Chromatography (HPLC)
  Zhu Min,He Shuqiang,Luo Shirong,Mai Xianjia and Chen Yeyuan
  2016, 32 (34):  187-192.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb16080148
  Abstract + ( 786 )   PDF ( 633KB )   ( 382 )
  Cultivation Mechanism of Scientific and Technological Achievementsof Chinese Academy of Fishery Sciences (CAFS): Taking the National and Provincial Science and Technology Awards Won During 2006-2015 as an Example
  Kong Weili,Liu Yongxin,Han Gang,Mu Yingchun,Sun Zhaoning and Fang Hui
  2016, 32 (34):  193-199.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb16090104
  Abstract + ( 730 )   PDF ( 613KB )   ( 455 )
  Agricultural Modernization and Agricultural Employment:An Empirical Study on National Data 2014
  Cai Shufang,Xu Biaowen and Zheng Huiyong
  2016, 32 (34):  200-204.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb16070084
  Abstract + ( 693 )   PDF ( 562KB )   ( 479 )